Mówca motywacyjny

Menadżer-trener – o czym powinien pamiętać?

Beata Malarczyk
paź 22 2016

Zawód przyszłości

Kto pyta, nie błądzi

Umiejętność zadawania pytań będzie bardzo ważna, ponieważ dzięki temu sami odkrywamy nowe możliwości. Pracownik ma wrażenie, że będzie jakieś możliwości sam odkrywał, na pewno ze swoją innowacyjnością będzie się on dobrze czuł.

Informacja zwrotna – feedback

Informacja zwrotna będzie ważna dla całego procesu. Pracownik oczekuje od menadżera na temat postępów wyrazu uznania za osiągane sukcesy czy też konstruktywnego wskazania obszarów, które będzie można dopracować i poprawić.

Umiejętność słuchania

Dodatkowo menadżer, by skutecznie stosować nową metodę zarządzenia musi umieć słuchać. Podczas rozmowy należy umieć wyczuć te różnorakie emocje jakie mogą się pojawiać. Niekiedy będzie miało miejsce oczekiwanie. Trzeba te kwestie ostatecznie brać pod uwagę i na nie reagować, gdy przyjdzie taki właśnie moment.

Obowiązki trenera biznesu

Stawianie wyzwań

Zmiana sposoby zarządzania to bardzo często trudne zadanie, które będzie wymagać wielu różnorakich kwestii do zorganizowania. Jeśli ktoś boi się utraty kontroli czy tez pozycji w zespole to właśnie coaching może go nauczyć, przyzwyczaić. To tylko niektóre trudności jakie mogą się pojawić. Jeśli ktoś nie będzie w stanie sobie z tym poradzić to tak naprawdę trudno mu będzie się rozwijać. Rozmowy coachingowe to tak naprawdę bardzo często poważny problem, z którym trudno będzie sobie poradzić wielu osobom, które nie maja odpowiedniego podejścia do takich rozmów.

Pokonaj własne ograniczenia

To nasze ograniczenia są bardzo ważne i to taki element, na który będzie trzeba zwracać uwagę. Jeśli będziemy w stanie je pokonać to już będzie duża szansa na to, że zaczniemy się rozwijać. Początkowo pewnie pojawiać się będą opory przed zmianą stylu kierowania. To naturalne. W coachingu pozornie oddajemy cześć władzy współpracownikom, pojawia się niekiedy również coś na kształt relacji partnerskiej.

Tak buduje się silną więź z pracownikiem i zyskać można również wpływ na jego postawę. Menadżer buduje autorytet nie dzięki temu, że ma władzę, ale dzięki temu kim jest i jak się zachowuje jako człowiek. Tych elementów, które trzeba brać pod uwagę przy nowoczesnym zarządzeniu jest bardzo wiele i umiejętności osoby, która będzie się tym zajmować są rzeczywiście bardzo ważne.

Udostępnij