Trener biznesu

Trener biznesu także dla dojrzałego pracownika

Paweł Gałuszka
paź 22 2016

Wiek pracownika

O pracownikach powyżej 50 roku życia mamy wiele krzywdzących mitów, z którymi będzie trzeba jakoś walczyć. Obejmujące nasz kraj przemiany społeczne oraz ekonomiczne sprawiają, że osoby starsze to coraz większa zbiorowość, która ma także wielkie znaczenie dla gospodarki. Dlatego inwestowanie w pracowników 50+ to bardzo ważna kwestia. Do nie tak dawno uważane było to za marnowanie środków, ale obecnie już nikt tak nie twierdzi i w dłuższej perspektywie ma to się okazywać dużo bardziej opłacalne, ma generować znaczące zyski.

Społeczeństwo naszego kraju także się starzenie. Mamy coraz mniej dzieci a długość życia rośnie. Podobne tendencje mamy na całym świecie. Rosnąca liczba osób starszych stawia pod znakiem zapytanie jak będzie dalej funkcjonował rynek między innymi, gdy chodzi o środki przeznaczone na fundusze emerytalne. Rządy wielu krajów tak naprawdę z niepokojem spoglądają na prognozy gospodarze, które uwzględniają liczebnością dominację seniorów. Szczególnie istotne stają się działania, które maja na celu utrzymywanie miejsc pracy dla osób starszych, które nadal są aktywne i konkurencyjne dla młodszych pracowników.

Polska wpisuje się powszechne schematy. Jednak w wymiarze krajowym mamy do czynienia z takimi zjawiskami, które nie są zbyt korzystne. Należy do nich między innymi niska średnia wieku przechodzenia na emeryturę. Powodów będzie tutaj wiele, ale przede wszystkim wydaje się, że kluczowe są specyficzne uwarunkowanie prawne oraz naciski na dojrzałych pracowników. W zasadzie do roku 2009 przejście na wcześniejszą emeryturę nie niosło ze sobą większych konsekwencji.

Praca dla starszych osób

Dziś, jeśli się na to decydujemy musimy pamiętać, że będzie to znacząco zmniejszać nasze potencjalne świadczenie. Kwestią czasu będzie również to, by wiek emerytalny dalej rósł. Nie ma innej możliwości, jeśli w ogóle chcemy utrzymać funkcjonowanie systemu. To oczywiście prowadzi do sytuacji, w której na rynku pracy jest coraz więcej pracowników 50+. Jeśli nastawienie tej grupy nie ulegnie zmianie to sytuacja będzie niezwykle trudna.

Powszechne jest bowiem przekonanie, że osoby starsze przyswajają wiedze wolniej niż młode. Dlatego w praktyce nie chcemy ich uczyć a to błąd, ponieważ takie myślenie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To stereotyp, którego nie można słuchać, ponieważ tak naprawdę w ten sposób dyskryminujemy osoby, które ze względu na doświadczenie często widza więcej i tez szybciej się rozwijają.

Udostępnij